แกลเลอรีDonlata Drinking Water


น้ำดื่มที่ดีสำหรับคุณ The best for you

ผ่านมาตรฐานการกรองด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO) ผ่านการกรองฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต (UV)

ได้รับมาตรฐานจาก อย. 80-2-04957-2-0001

บริการส่งถึงที่โทร 098-7217671 , 075-411889